Mortis Design

Time Is Now

Cichej Wody 3

Projekt identyfikacji wizualnej Cichej Wody 3, zespołu 7 działek i indywidualnie zaprojektowanych domów jednorodzinnych. Tożsamość tego miejsca bazuje na spójnym koncepcie architektonicznym zakładając indywidualne podejście do każdego z siedmiu projektów. Zagospodarowanie działki, odbywa się według pomysłu właściciela, ale w ramach przyjętej dla osady tożsamości przestrzenno-estetycznej. Inwestycja Cichej Wody 3 będzie integralną częścią naturalnego otoczenia, a więc krajobrazu wiejskiego, przy jednoczesnej bliskości miasta.

 

Klient

Architectonica sp. z o.o.

Udostępnij

/ Poprzedni